www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Köpenhamn - Den Svarta Diamanten.

Den sorte diamant

Här är ett exempel på vågad och starkt kontrasterande arkitektur som uppfördes i Köpenhamn för några år sedan.

I direkt koppling till de gamla 1600- och 1700-talsbyggnaderna på Christiansborgs slott har man uppfört ett nytt Kungliga Biblioteket. I denna byggnad finns det få lodräta linjer men ändå har det en stark prägel av rakhet och skarpa vinklar. Detta i stark kontrast till de intilliggande slottsbyggnaderna med mycket utsmyckningar och ornamentik. Fotografierna togs i mars 2005.

Från sydväst

Från nordost

Den "sneda" fasaden

Fasaden

Fasaden med insyn i mittskeppet

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.