www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Föreningsgatan 2 Västergatan 6 B.

Denna hörnfastighet är en av de mer pampiga och intressanta flerbostadsfastigheter i Annedal. Vid första anblicken är den lite anonym, med klassisk 1890-tals tegelornamentik, men vid en närmare studie framträder en mängd detaljer och arbeten i klassisk jugendstil.

Huset ritades och uppfördes av den tyska arkitekten Louis Enders 1901-1902. Särskilt framträdande är balkongernas smidesdetaljer och fasadutsmyckningens naturistiska motiv i form av insekter och växter.

En del av byggnaden som hamnar i skymundan är baksidorna som är spännande i sin utformning med mycket terasseringar, vinklar och vrår.

Enligt hörsägen skall det också vara mycket jugenddetaljer i trapphuset, men dessa har jag ännu ej sett och fotograferat, vilket jag hoppas skall bli ett kommande projekt.

Huset från nordväst

Huset från sydväst

Nordöstra "baksidan"

Balkonger och tegelarbete på nordsidan

Våningsterasseringen på nordsidan

Balkongerna på nordvästra hörnet

Västfasad

Nedre delen av västra tornet och balkonger

Fasadutsmyckning på västfasad

Balkongerna på sydfasaden

Fönster på sydfasaden

Del av sydfasaden

Utsmyckningen på sydöstra tornet

Utsmyckning på överdelen av sydöstra tornet

Sydfasad

Balkong på sydfasad

Blyinfattade glaset över huvudentré

Huvudentré på sydsida

Blyinfattade fönser i trapphus

Blyinfattade fönster i trapphus

Fasadutsmyckning på sockel

Blyinfattt fönster i lägenhet

Blyinfattade fönster på vindsvåningen

Balkong i nordost

Balkonger i nordosthörnet

Överdelen av sydöstra tornet

Fasadutsmyckning "solgubbe" på sockeln

Blomsterutsmyckning på sockel

Närbild tegelarbeten norrfasad

Fasadutsmyckning på sockel

Fasadutsmyckning på sockel

 

 

 

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.