www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Föreningsgatan 23

Huset är ett av de ursprungligen 20 hus som bildade tjänstemannastaden och som är inspirerad av fornnordisk stil. I detta fall har man blandat palatsens sten och puts och den fornnordiska träornamentiken. Huset byggdes efter en stadsplan som troligen upprättades av Victor von Gegerfelt. Sannolikt är också huset ritat av Gegerfelt. Huset byggdes strax efter 1878 då ett 20-tal stadstjänstemän bildade en byggnadsförening. Fotografierna är tagna i december 2004. 

Huset från nordväst

Huset från ost

Huset från sydost

Träornamenteringen på västra gaveln

Träornamenteringen på norra gaveln

Nedre delen av träornamenteringen på norra gaveln

Träornamenteringen på östra gaveln

Överdelen av träornamenteringen på östra gaveln

Träornamenteringen på den sydvästra gaveln

Takfoten på nordöstra sidan

Sockel, fasad och takavvattning nordvästra hörnet

Sockel och fasad på burrspråk norra sidan

 

 

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.