www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Fröhuset

1875-1876 uppfördes Victor von Gegerfelts fröhandel vid den norra grinden till Trädgårdsföreningen. Trots att de ursprungliga drakhuvudena på taket har försvunnit kan man klart se den fornnordiska prägeln på byggnaden, bl.a. i form av drakslingor och andra utsmyckningar och snickeridetaljer. Byggnaden användes ursprungligen för försäljning av fröer, lökar och växter. Idag används huset fortfarande för försäljning av trädgårdsanknutna produkter. Bilderna är tagna i juni 2005.

Sydöstra delen av Fröhuset

Södra gaveln på Fröhuset

Norra gaveln på Fröhuset

Mittdelen av östra fasaden

Västra fasaden på Fröhuset

Fönster och dörr på södra gaveln

Snickeridetaljer på södra gaveln

Takfoten på sydöstra fasaden

Takfoten på sydöstra gaveln

Södra utbyggnaden på Fröhuset

Norra utbyggnaden på Fröhuset

Snickeridetaljer runt fönster mitt på östra fasaden

Snickeridetaljer på norra gaveln

Takkupor och fönster på västra fasaden

 

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.