www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Palmhuset

Palmhuset invigdes 1878 och ersatte då ett flertal mindre växthus i parken. Byggnaden är inspirerad av Crystal Palace i London och är uppfört av firman Alexander Shanks & Son med kontor i London och Skottland. Urspungligen var de 3 000 kvadratmetrarna glas i byggnaden ett delvis kupat kristallklart glas.

På 1980-talet genomgick Palmhuset en genomgripande renovering då hela byggnaden monterades ned för att komma tillrätta med rostangrepp och ett långt framskridet förfall. Vid denna renovering ersattes tyvärr mycket av glaset i byggnaden av plastskivor. Fotografierna är tagna i juni 2005.

Framsidan på Palmhuset

Palmhuset från söder

Palmhuset från öster

Mittdelen

Gjutjärnsdekorationer på mittdelen

Gjutjärnsutsmyckningar runt entré

Pelar med dekoration

Gjutjärnsdekorationer

Dekoration på gjutjärnspelare

bakre ingången på Palmhuset

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.