www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Trädgårdsföreningen

1842 skapades Trädgårdsföreningen på en del av ytan som fram till 1807 utgjorde försvarsvallarna runt Göteborg. Parken anlades ursprungligen efter engelskt mönster enligt ett planförslag av stadsarkitekt Heinrich Kaufmann och Victor von Gegerfelt. Från början innehöll Trädgårdsföreningen ett flertal växthus som revs när Palmhuset byggdes 1878. I parken finns idag också ett antal hus från parkens glansperiod på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, som är mycket väl bevarade.

Kvar finns dock inte den ursprungliga Restaurang Trägår'n, ritad och uppförd av Adrian C Peterson 1887, en byggnad rikt utsmyckad med snickarglädje. Denna byggnad försvann i samband med en brand 1965. Dagens restaurang Trägår'n (i göteborsk mun kallad brägår'n) invigdes 1998.

Klicka här för fler bilder på Palmhuset

Palmhuset

Palmhuset byggdes 1878 som en kopia av Crystal Palace i London. Fotografierna är tagna i juni 2005.

Klicka här för fler bilder på Direktörsvillan

Direktörsvillan

Gamla trädgårdsmästarbostaden byggd 1847 av stadsingenjör Lorens Wilhelm Brandenburg. Fotografierna är tagna i juni 2005.

 Klicka här för fler bilder på Lagerhuset

Lagerhuset

Uppfört 1893 efter ritningar av Adrian C Peterson. Fotografierna är tagna i juni 2005.

 Klicka här för fler bilder på Fröhuset

Fröhuset

Vid norra ingången till parken ligger detta hus ritat av Victor von Gegerfelt 1875. Fotografierna är tagna i juni 2005.

 Klicka här för fler bilder på Magasinet

Magasinet

Magasinet uppfördes 1902 som lager och redskapsmagasin men har tidvis delvis varit bostad. Fotografierna är tagna i juni 2005.

 Klicka här för fler bilder på Stallet

Stallet

Stallet ritades av Victor von Gegerfelt 1874 och idag är delar av detta rosencaféet och rosenbutiken. Fotografierna är tagna i juni 2005.

Klicka här för fler bilder av Elevbostaden i Trädgårdsföreningen

Elevbostaden

Byggnaden uppförder 1868 som bostad för Trädgårdsföreningens elever. Fotografierna är tagna i oktober 2005.

Klicka här för fler bilder på Grindstugan

Grindstugan

Byggnaden uppfördes 1897 som vaktmästarbostad vid huvudentréen mot Södra Vägen. Bilderna är tagna i oktober 2005.

Klicka här för fler historiska bilder

Historiska bilder

Här är ett antal fotografier och vykort från Göteborgs Stadsmuseums arkiv.

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.