www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

 

Hemse Folkhögskola - Häggska huset

I Hemse ligger Hemse Folkhögskola med en stor samling byggnader från varierande perioder. I detta fall är det Häggska huset som är ritat av Axel Herman Hägg. Byggnaden uppfördes 1891 av byggmästare A Bergström. Fotografierna är tagna i juli 2008.

Från öster

Från norr

Takkupa på nordsidan

Från väster

Från söder

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.