www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Helsingborg - Ångfärjestation

I centrala Helsingborg, vid hamnen, ligger den gamla ångfärjestationen. Byggnaden uppfördes/invigdes 1898. Byggnaden är uppförd med drag av det då rådande stilidealet nationalromantik. Idag är byggnaden rivnings-/flyttningshotad för att ge plats åt den fortsatta expansionen av stora moderna byggnader i direkt anslutning till hamnen. Fotografierna är tagna i juli 2005.

Ångfärjestationen från sydost.

Huvudingången

Östra delen av huvudbyggnaden

Klockan mot torget

Snickeridetaljer

Fönster och dörrparti i västra sidobyggnaden mot torget

Fönster i västra sidobyggnaden mot torget

Snickeridetaljer mot norr

Norra sidan av ånfärjestationen - mot den tidigare bangården

Snickeridetalj mot norr

Entreparti mot gamla perongerna

Närbild entreparti

Snickeridetaljer och takfot mot gatan

Snickeridetaljer mot gatan

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.