www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

 

Karlshamn - Rådhuset

Rådhuset i Karlshamn uppfördes 1898-1900 efter ritningar av arkitekten Gustaf Adolf Lindberg. Bara några år efter invigningen började byggnaden att uppvisa sättningsskador. Det visade sig att ett omfattande byggfusk hade ägt rum och många av byggmomenten var felaktigt utförda. Detta medförde att man fick genomföra omfattande ombyggnadsarbeten omgående.

På 1990-talet genomgick rådhuset en omfattande renovering då ursprungliga material och metoder användes i mycket stor utsträckning. I samband med renoveringen byggdes också rådhuset till med ett flertal nya byggnader. Fotografierna är tagna i juli 2009. Tyvärr pågick ett scenbygge framför byggnaden vid tillfället.

Rådhuset från torget

Del av fasad mot torget

Rådhustornet från torget

Del av fasad mot torget

Del av fasad mot torget

Del av fasad mot torget

Burspråket mot torget

Takkupor mot torget

Fönster i bottenvåning mot sidogata

Fönster på abdra våningen mot sidogata

Takavvattning och tegelpannor mot sidogata

Vykort från 1920

 

 

 

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.