www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

London – Royal College of Organists – Kensington Gore 26

Denna byggnad är uppförd 1874-1875 och härbärgerade inledningsvis the National Training School for Music. Byggnaden ritades och utformades av Liutenant H. H. Cole under granskning av en kommitté bestående av the Duke of Edinburgh, Prince Christian, Lord Clarence Paget, Sir William Anderson, Generarl F. Eardley Wilmot, Major J. F. D. Donnelly and Sir Henry Cole.  Därefter uppförd byggnaden av C. J. Freake till en kalkylerad kostnad av £15.000 – £20.000. Byggnaden uppfördes i Kensington Gore då man bedömde att missljuden som uppstod vid övandet av musik skulle störa grannarna minst här. 1896 flyttade verksamheten ut och byggnaden stod tom i några år. 1903 togs byggnaden i bruk av Royal College of Organists som hyrde den på 99 år. För närvarande är byggnaden i privat ägo och används som bostad. Fotografierna är tagna i augusti 2007.

Royal College of Organists - Kensington Gore 26

Gaveln

Fönster och utsmyckning

Utsmyckning

Fönster och utsmyckning

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.