Historia - Kyrkan

”Ett annat och större blickfång på torget är den vackra kyrkan som ger platsen en hel del av dess karaktär. Även runt kyrkan finns det en del historia att berätta.”

Ingatorps kyrka ligger som ett smycke och tittar ut över Ingatorpasjön. Dess höga och smäckra, svartvita spira syns långväga omkring. Kyrkan räknas som en av de vackraste, i Sverige, från 1900-talets första årtionden. Som tidigare nämnts vänder kyrkan koret mot torget och detta kan tolkas som att torget inte är ett kyrktorg utan en plats dit man åkte från gårdarna i bygden för att handla.

Den ursprungliga kyrkan restes troligen på 1200-talet. Det var en liten och mörk kyrka byggd av grova gråstensblock, 24 meter lång och 8 meter bred. Denna kyrka byggdes om och utökades i omgångar och försågs med klocktorn, orgel, dekorationsmålningar, dopfunt, triumfkrucifix mm. Sägnen berättar att man var oviss om var kyrkan skulle byggas. På den plats man påbörjade kyrkobygget fick man stora problem eftersom det man byggt under dagen rasade på natten. För att lösa problemet skaffade man två tvillingoxar, band dem till en stock och lät dem gå. Där de stannade skulle kyrkan byggas. Till slut stannade de vid ” Inga i torpets” lilla stuga och där byggdes kyrkan.

År 1834 byggdes en ny kyrka av sten i nyklassicistisk stil och den gamla revs förutom tornet som blev kvar. Vid ett åskväder på Allhelgonasöndagen 1911 slog blixten ned och tände eld i kyrktornet. Brandkår och husarer kördes in med extratåg från Eksjö och en vattenlangningskedja från sjön bildades. Vattnet nådde dock inte upp till tornet som slutligen brinnande föll ner och antände kyrkan. En hel del av inredningen hade man i alla fall hunnit rädda, även om kyrkklockorna föll ned och smälte i glödhögen. Den nya kyrkan med dekor i jugend och nationalromantik stod färdig 1914.