Innehållsförteckning

Sammanfattning

Inledning

Arbetssätt och källor

Historia

Beskrivning av husens nuvarande funktion och status

Förslag på förändringar i huset

Torget

Litteratur- och källförteckning

Bilagor