Beskrivning av husens nuvarande funktion och status: Invändigt

RitnPlan2.jpg 
Bostadshuset, övervåning
 

Genom den högra dörren på glasverandan kommer man via en ådringsmålad glasdörr och en trappa upp till ägarens bostad. I det stora rummet på gaveln, rum 202, - salen - finns mycket av inredning och atmosfär från ett tidigt 1900-tal kvar. Golvet täcks delvis av en vacker mönstertryckt korkmatta. Väggarna är tapetserade och taket är pappspänt liksom det är i resten av övervåningen, utom i kök och badrum. I salen finns också en kakelugn. Fönstren är här utbytta mot kopplade tvåglasfönster.

Den vackra glasverandan ligger rakt fram när man kommer upp för trappan.(Det måste vara en fin utsiktsplats när det är marknad på torget!) Köket är ombyggt på 1950-talet och innehåller bl.a. elspis, vedpanna och den sorts köksskåp med lutande front som blev populär på 1940-talet, över den rostfria diskbänken. Där finns också några platsbyggda skåp och en liten matplats. Taket är klätt med gipsplattor. Köket känns som husets ”modernaste” rum.

Via matrummet når man sovrummet och här lutar golvet. I sovrummet finns en emaljerad järnkamin och utgångsdörren till balkongen på baksidan. Från sovrummet når man också det lilla badrummet, vilket installerades på 1950-talet. Fortsätter man kommer man, via ett litet förrådsrum, ut på vinden till charkuteridelen. Från förrådsrummet når man också en klädkammare.

Golven är mestadels klädda med plastmattor och väggarna är täckta av tapeter av varierande åldrar. Fönstren är, förutom i salen, gamla enkelfönster med innanfönster. Det finns flera olika typer av dörr- och fönsterlister vilket väl kan ses som tecken på olika renoveringar.

Charkuteri och Modebutiken, övervåning

Både charkuteriets och modebutikens övervåningar består av oinredda vindar som kan nås antingen via bostadsdelen eller via modebutiken.

RitnPlan1.jpg 
Bostadshuset, nedervåning
 

Den vänstra ingångsdörren, från glasverandan, leder via en liten hall med garderob till två bostadsrum som tidigare bl.a. använts av en urmakare. Numera fungerar rummen som gästrum. I rum 102 finns en rörspis. Rum 103 har från början använts som kök. Framför en igenmurad öppning, som kan ha innehållit vedspis och ev. bakugn, står en liten järnkamin. Även här är taken pappspända. Tapeterna är slitna och delvis trasiga och golven är belagda med målade korkmattor. I rum 103 finns en garderob och ett litet inbyggt skåp bredvid skorstensstocken, båda klädda med pärlspont. Innerdörrarna är spegeldörrar med fem fyllningar, dvs. en modell som varit vanlig sedan sekelskiftet 1900.

Rum 108 och 109, som kan nås genom en ytterdörr mot torget, har senast använts som bokhandel. I rum 109 finns en rörspis samt en tunn masonitvägg som slutar med en träregel mitt i rummet. Träregelns funktion är att mellanbjälklaget behövs stöttas då skillnaden i takhöjd mellan olika delar av rummet är ca 15 cm.

Rum 108 är ett f.d. kök med bl.a. en vedspis, ansluten framför en gammal rörspis, en liten ho med kallvattenkran och ett inbyggt pärlspontklätt skafferi.

Rum 108 kan också nås från baksidan via en liten panelklädd förstuga med glasad och spröjsad dörr. Väggarna i båda rummen är tapetserade, taken är pappspända och dessa är genomgående i ett sådant skick att renovering behövs.


Gamla köket i nedre våningen, februari 2002 

På baksidan finns en senare tillbyggnad , rum 106, vilket kan nås dels via en spegeldörr i rum 109 och dels genom en dörr på utbyggnaden. Vi har inte haft möjlighet att undersöka utbyggnaden men den uppges innehålla ett gammalt kök

Charkuteridelen, nedervåning

Charkuteridelen , rum 110-114, har använts för framställning och försäljning av charkprodukter av flera personer innan ägarens föräldrar tog över. En viss del av verksamheten har också skett i ett uthus på gården. Rum 110 är en utbyggnad med ganska tunna väggar, gjuten betongplatta som golv och ett betongkar för saltning. Tak och väggar är täckta av målade masonitskivor. Härifrån leder en dörr ut till baksidan och en in till butiken , rum 111. Här är golvet klätt med klinkers, taket med pärlspont och väggarna med målad masonit. Det finns ett kylrum med tjocka väggar, rum 112, samt ett litet kontor, rum 113. Kontoret är avskiljt från ett smalt utrymme runt kylrummet av en vägg som inte går ända upp i taket. Längst in i hörnet bakom kylrummet finns en spismur. Kontoret är tapetserat och har korkmatta löst liggande på ett trägolv. Taket är pappspänt. Det är svårt att se hur man skulle kunna använda charkuteridelen till en ny verksamhet utan ganska stora förändringar.

Modebutiken, nedervåning

Modebutiken är ett litet utrymme med ett fönster och en dörr mot torget. Den större delen av rummet är försett med hyllor längs väggarna, pappspänt tak, korkmatta samt målad masonit på huvuddelen av väggarna. En avbalkning skiljer den från del 116 där vindstrappan börjar. I rum 116 finns också en liten kamin. Även modebutiken befinner sig i stort behov av renovering.

Installationer

Uppvärmning av husen sker dels via vattenburen värme med en vedpanna installerad i rum 205 och dels med direktverkande el-radiatorer som troligen satts dit p.g.a. problem med att hålla värmen. Det finns också ett antal andra värmekällor såsom kakelugn, rörspisar och kaminer. Av samtal med ägaren av huset framgår det att ingen eldning har skett under senare tid vilket innebär att det inte direkt går att säga vilka eldstäder och skorstensmurar som befinner sig i användbart skick.

Modernt installerat vatten och avlopp finns i kök och badrum i bostadsdelens övervåning. En ho med kallvatten med okänd funktion finns i rum 108. Eventuellt finns vatten och/eller avlopp i rum 106.

Ventilationen bygger på självdragsprincipen och bör ha fungera tillfredsställande särskilt om alla eldstäder användes kontinuerligt.

Elinstallationerna är huvudsakligen utanpåliggande kuloledningar.