Beskrivning av husens nuvarande funktion och status: Utvändigt

Fasad och tak

Samtliga delar förutom tillbyggnaderna är klädda med pärlspont. Alla tak förutom tillbyggnadernas är belagda med ett flackt, trekupigt taktegel.


Bild av tegelpannor taget februari 2002 

Husen är välförsedda med ganska nya stup- och hängrännor i modern modell (plåtisol-typ). Det sitter en profilerad list utmed takfoten, flera av fönsterfodren har en profilerad underkant och glasverandan på bostadshuset är garnerad med snickarglädje.


En del av snickarglädjen på glasverandan, hösten 2001.

Pärlspont, snickarglädje och det speciella takteglet ger husen mycket av deras karaktär. Man kan på vissa ställen se att pärlsponten är spikad utanpå en annan panel.

Framsida

Glasverandan står på en gjuten betongplatta. Det finns två separata, ådringsmålade glasdörrar som har ersatt en ursprunglig pardörr. Samtliga originalfönster i bottenvåningens framsida förutom ett är bytta mot stora skyltfönster med varierande utseende och foder. Skyltfönstren i bostadshus och charkuteri har satts in på 30- respektive 40-talet.


Fasaden mot torget på byggnadsdelen som huvudsakligen är bostad, hösten 2001 

När skyltfönstren i modeaffären blev insatta är osäkert. Det finns ytterligare tre glasade ytterdörrar, en till bostadshuset (bokhandeln), en till charkuteriet och en till modeaffären. Karmen till dörren till charkuteriet visar att ursprungsdörren varit större. Gamla foton visar att det ursprungligen inte har suttit någon dörr där den ensamma dörren i bostadshuset(till bokhandeln) sitter. Dörrarna, i sin nuvarande utformning kan ha satts in  på 30-talet då bokhandel och urmakeri startades i huset. Framför dörrarna ligger låga betongplattor och torgets asfalt går ända fram till husen.


Fasaden mot torget på byggnadsdelen som innehållit charkuteri och modist, hösten 2001. 

Baksida

På taket på bostadshusets baksida finns en större skorsten, tre stenar bred, utan synliga beslag. Det finns även två plåtrör, troligen till köksfläkt mm. Där finns också en nyare skorsten (1,5 sten) för kaminen i sovrummet. På bostadshusets baksida finns en balkong med järnräcke vilken bärs upp av pelare av betongrör. Det finns dessutom.en nedgången till källare under utbyggnaden. Nedgången är täckt av träluckor. Även charkuteriet har en skorsten ( två stenar bred) och ett avluftningsrör e.dyl. Modebutiken har rester av en skorsten. Ingången till bostadshusets baksida har en förstuga med brädytterdörr.


Baksidan av husen, hösten 2001. 

Utbyggnaderna har tak av korrugerad plåt och väggarna är klädda med locklistpanel. Framför ingången, på baksidan av charkuteriet, ligger en gjuten betongplatta .Vid ingången, till utbyggnaden på bostadshusets baksida, ligger en betongtrappa. Båda utbyggnaderna har spegeldörrar som ytterdörr, den som leder charkuteriet har beklätts utvändigt med masonit. Utbyggnaden på bostadshuset har en grund av cement.

Trädgård

På baksidan av huset finns en trädgård som har en skyddad placering, omgiven av hus och uthus. Den består av lite rabatter längs huset, en bit gräsmatta och en inhägnad del med rundad form. Inhägnaden består av lite hönsnät samt en häck med bl.a. Rosa Rugosa. Innanför växer fruktträd och bärbuskar och det finns en liten berså kraftigt hamlad oxel. I trädgården finns också lite av ett trädgårdsland.


Del av trädgården, bakom husen, med en ringar av fruktträd och hårt beskuren oxel, hösten 2001