Övriga foton

Via de två nedanstående länkarna kommer du till foton som berör Ingatorp men som ej har redovisats i rapporten i övrigt. Dels är det en del gamla historiska foton och dels en del nytagna, av projektmedlemmarna, foton.

Att de redovisas i detta sammanhang beror på att de kan vara intressanta för framtiden och då är det bra att ha alla samlade på ett ställe.

 

Gamla foton

 

Nya foton