Ritningar befintligt utseende

Ritningarna nås vi länkarna i nedanstående ritningsförteckning. Ritningarna ligger som Acrobat Reader pdf-filer. Ritningarna skall skrivas ut på A3 för att bli skalenliga. OBS! vissa avvikelser kan uppstå på grund av konfigurationen på dator eller skrivare samt programversioner - kontrollera alltid mot skalan som skrivs ut på ritningen. För helt skalriktiga ritningar - kontakta projektdeltagarna.

För att öppna ritningarna krävs programmet Acrobat Reader. Om du ej har detta installerat kan du kostnadsfritt ladda ned detta via följande länk.

Ladda ned Acrobat Reader

Ritning A0:11. Plan befintligt utseende

A0_11.pdf

Ritning A0:3. Befintliga fasader mot torg

A0_3.pdf

Ritning A0:31. Befintliga fasader mot torg, fönsterlitterering.

A0_31.pdf

Ritning A0:4. Befintliga fasader mot gård.

A0_4.pdf

Ritning A0:501. Detaljer befintlig byggnad. Exempel

A0_501.pdf

Ritning P0:1. Befintligt utseende torget

P0_1.pdf

Ritning P0:11. Befintligt utseende torget, materialbeskrivning

P0_11.pdf

 

Utöver de ovanstående ritningarna, som är en del av projektredovisningen, gjordes några ytterligare ritningar.

Ritning A0:32. Befintliga fasader mot torg, skador

A0_32.pdf

Ritning A0:42. Befintliga fasader mot gård, skador

A0_42.pdf

Ritning A0:901. Profiler befintliga lister och snickerier

A0_901.pdf