Ritningar blivande utseende

Ritningarna nås vi länkarna i nedanstående ritningsförteckning. Ritningarna ligger som Acrobat Reader pdf-filer. Ritningarna skall skrivas ut på A3 för att bli skalenliga. OBS! vissa avvikelser kan uppstå på grund av konfigurationen på dator eller skrivare samt programversioner - kontrollera alltid mot skalan som skrivs ut på ritningen. För helt skalriktiga ritningar - kontakta projektdeltagarna.

För att öppna ritningarna krävs programmet Acrobat Reader. Om du ej har detta installerat kan du kostnadsfritt ladda ned detta via följande länk.

Ladda ned Acrobat Reader

Ritning P0:14. Projektgräns

P0_14.pdf

Ritning A1:11. Plan blivande utseende

A1_11.pdf

Ritning A1:31. Blivande fasader mot torg, alternativ 1

A1_31.pdf

Ritning A1:32. Blivande fasader mot torg, alternativ 2

A1_32.pdf

Ritning A1:4. Blivande fasader mot gård.

A1_4.pdf

Ritning P1:1. Torget blivande utseende, alt. 1.

P1_1.pdf

Ritning P1:11. Torget blivande utseende, alt. 1. materialbeskrivning.

P1_11.pdf

Ritning P1:2. Torget blivande utseende, alt. 2.

P1_2.pdf

Ritning P1:21. Torget blivande utseende, alt. 2. materialbeskrivning.

P1_21.pdf