Du lilla fridfulla Ingatorp
   Här sjunger lärkan här kraxar korp
   Helt syskonlikt med varandra.
   Här syns himmelen mera blå,
   Här kan man hälsa och kraft få
   Här kan i trygghet man vandra

   En liten å som ett silverband
   Går genom leende ängar
   Och på dess yta man allt ibland
   Ser ankors lustiga svängar.
   Och var man går här i dal på höjd
   Man känner riktigt sig lugn och nöjd.

   Från storstadsbullret är gott att få
   De trötta närverna vila.
   Man känner tydligen då och då
   En hälsoström genomila
   Sitt hjärta, sinne och man förstår
   att hos fru Samuelsson gott man mår.

   Kring Ingatorp ser man höjder,som
   Av vackra skogar bekrönas.
   I deras skugga man drömmer om
   Det godas värld och det skönas.
   Och skogens susning och trastens drill
   En annan sommar man höra vill.

   Res därför dit du som önskar ro
   Du kan ej bättre på landet bo
   Här kan du äta och sova
   Här kan du sköta dig som du vill
   Här får du vila och mer därtill
   Här kan du Skaparen lova.

   Och när du åter i hemmet är
   Du saknar nog det som finnes här
   Ett lugn för tanke och sinne.
   Må därför Ingatorp alltid bli
   Ett fridfullt hemvist att trivas i,
   Ett ljuvt och hedervärt minne

   Greve C. G .Sparre

Dikt lämnad av Greve Carl Georg Sparre från Västergötland till sin värdinna Lovisa Samuelsson å vars pensionat han bott. (Publicerades i Eksjö tidningen 1915)