Torget: Torgets nuvarande utseende

Det trekantiga torget består av 3 olika delar med lite olika karaktär.

Torgets västra del, som består av gräsmattorna framför kyrkogårdsmuren, ligger på mark som tillhör kyrkan. Ytan är öppen och vindutsatt. På gräsmattorna står det idag 5 väl uppväxta björkar.

Framför den mellersta delen av muren finns en smal bänk som höjdes för några år sedan och som idag upplevs som obekväm. Detta för att den upplevs för som hög och att man inte får lä av muren när det blåser.

Muren är av kallmurad kalksten och ingångarna till kyrkogården flankeras av putsade och vitkalkade grindstolpar – utan grindar.

BefTorg3.jpg

KyrkMur.jpg
Bild från Kyrkogatan mot kyrkan, februari 2002. 

Den mellersta delen av torget har den ödsligaste karaktären.

BefTorg2.jpg

Ytan består mest av lappad asfalt och det enda som bryter denna monotonitet är en minnessten i övre hörnet i korsningen mellan Kyrkogatan och Storgatan.

I ett försök att få ett trevligare utseende har man ställt några urnor med sommarblommor framför stenen. Gräsmattan gör här också ett tappert försök att erövra den asfalterade ytan.

Minnessten.jpg
Minnesstenen över samlingsplatsen för Södra Wedbo Skvadron, bild tagen hösten 2001 

Denna den mellersta delen används idag som parkeringsplats för bilar för besökande till kyrkan samt vid de årliga marknaderna ställs ”tivolit” upp här.

Ytan ger ett slitet och skräpigt intryck och när det blåser så yr sand och skräp över planen.

Den tredje och östra delen som är belägen framför projektets hus har på senare år fått en planteringsyta med ett antal träd. I planteringen har det ursprungligen funnits en fontän, men idag används det som är kvar av den som rabatt med några kalkstensblock i mitten.

BefTorg1.jpg

I det övre hörnet, på planteringen, finns idag en bronsstaty föreställande en häst uppställd på vad som förefaller att vara en granitsockel.

Staty.jpg
Statyn i planteringen hösten 2001 

Utefter plattgången har man ställt några bänkar av standardtyp och ett par papperskorgar samt ett antal lycktstolpar med standard 80-talskaraktär.

Vad som är förvånade när man ser och vistas i planteringsytan är att den öppnar sig mot nordost vilket gör att vinden har fritt spelrum in till bänkarna när det är kallt.

Vad som upplevs som den ursprungliga plattgången i planteringen består av oregelbundna kalkstenshällar som man har lagt cement mellan. Detta sannolikt för att minska på gräset mellan dem. Dock har man på senare tid kompletterat med 2 gångar av cementplattor där man vanligen går in och ut från grönytan.

I överkanten på denna tredje delen av torget, utefter Storgatan, står två stycken gamla klotklippta lönnar kvar. Man ser också resterna av en tredje lönn – en stubbe och en stensättning i asfalten

.Torglonn.jpg
De två kvarvarande lönnarna utefter Storgatan, hösten 2001

I det allra östligaste hörnet av torget är det fortfarande mycket folk som rör sig, med bil, cykel eller till fots, här ligger Ingatorpsboden som fungerar som både servicebutik och postkontor.