www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

 

Ronneby Brunn - Gamla Brunnskontoret

Byggnaden var ursprungligen mangårdsbyggnad för gården Carlstorp. Gårdens ursprungliga ägor utgör, till stora delar, det som idag är Ronneby Brunnspark och Brunnsskog. Gården köptes 1873 av Ronneby  Helsobrunns Aktiebolag och byggnaden fungerade som brunnskontor från 1873 till 1897. Efter 1897 blev byggnaden bostad åt brunnskamreren samt gästbostäder.

Den södra, stora byggnaden, var ursprungligen uppförd som kyrka i Backaryd på 1630.talet. Fotografierna är tagna i juli 2009.

Brunnskontoret från väster

Mittdel på södra byggnaden

Norra byggnaden

Entré i södra byggnaden

Byggnaden från söder

Del av östra fasaden

Mittdel på östra fasaden

 

 

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.