www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

 

Ronneby Brunn - W. Lindahls Sjukhem

W. Lindahls Sjukhem uppfördes 1905-06. Bevarade nybyggnadsritningar är signerade "Ronneby Redd i sept 1905 C. M." vilket är bedömt att sannolikt vara Carl Modigh, Byggmästare i Ronneby. Byggnaden uppfördes som ett sjukhem för "mindre bemedlade kurgäster". Kurverksamhet bedrevs i byggnaden fram till 1939. Från 1958 har det sedan varit vandrarhem I byggnaden. Fotografierna är tagna i juli 2009.

Framsidan mot parken

Överdelen av verandan

Verandasida

Gavel

Fönster och dörr på gavel

Baksidan

Förstukvisten på baksidan

Takkupa på utbyggnad

Utbyggnad och gavel mot norr

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.