www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

 

Rönne Postkontor

På Lille Torv i Rönne ligger Bornholms huvudpostkontor. Byggnaden är uppförd 1910 och anses vara arkitekten Mathias Bidstrups praktfullaste byggnad. Fotografierna är tagna i juli 2006.

Huvudfasaden mot norr

Del av norrfasaden

Östra gaveln

Fönster på östra gaveln

Västra delen av huvudfasaden

Östra porten på huvudfasaden

Fönster i nedervåningen på huvudfasaden

Fönster på övervåningen på huvudfasaden

Västra gaveln

Del av västra gaveln

Västra gaveln och baksidan samt mur

Fönster på västra gaveln

Skorsten och ventilationspipa

 

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.