www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

"Projekt Ingatorp"

Projekt Ingatorp är resultatet av den utbildning som jag genomgick vid Chalmers Arkitektur & Byggnadsvård Qvarnarp, kurs i Byggnadsvård och ombyggnad 2001-2002. Utbildningen är en 20-poängskurs som bedrivs på halvfart.

Som en del av utbildningen tillämpades de olika stegen på ett tänkbart objekt i byggnadsvård. Som kursprojekt valde jag en torgmiljö och delar av en husrad i Ingatorp som är ett litet samhälle beläget ca 25 km öster om Eksjö i Småland. Beställare av projektet var Stadsarkitekten, Lennart Grandelius, vid Eksjö kommun.

De förslag som är framtagna i projektet är inte förpliktigande för de olika fastighetsägarna,  kommunen, kyrkan och privatpersoner, utan är ett underlag för framtida diskussioner vad gäller en eventuellt kommande förändring och utveckling av den aktuella torgmiljön och fastigheter.

Projektredovisning.

Pressklipp